Jouw gezondheid

Picture

Zoek je betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte? Hieronder lees je waar je die kunt vinden.

Jouw gezondheid

Zoek je betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte? Hieronder lees je waar je die kunt vinden.

Picture

Het delen van uw medische gegevens

Jouw huisarts en apotheek kunnen belangrijke informatie over je gezondheid delen met andere zorgaanbieders. Maar zij mogen jouw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor jouw behandeling. En wanneer je dat goed vindt. Meer informatie over het delen van je gegevens vind je op www.volgjezorg.nl.

Goede voeding

  • Informatie over gezond eten vind je bij het Voedingscentrum. Je kunt daar ook een eetdagboek maken.
  • Op Eten de baas kun je online een behandeling volgen als je je zorgen maakt over jouw eetgewoonten.

Gezond bewegen

  • Starten met wandelen, fietsen of andere beweging? Kijk voor handige tips op veiligheid.nl en allesoversport.nl.
  • Bij het Kenniscentrum Sport vindt u filmpjes over welke oefeningen je thuis kunt doen om botten en spieren te versterken.

Stoppen met roken

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Lichte psychische klachten

Ziektes op reis voorkomen

Geneeskundige verklaring

Onze huisartsen geven geen geneeskundige verklaringen af aan patiënten die ingeschreven staan in onze praktijk. Wij handelen daarmee volgens de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

In het kort een toelichting op deze regels:
De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo'n arts kan een eigen beoordeling maken van jouw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met jouw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij jouw behandelend arts(-en).

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:
De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op jouw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met jou kan opbouwen. Jouw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of je voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets jou in de weg om jouw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor jouw behandeling.

Daarnaast is jouw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in jouw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn hij de beoordeling.

Wat kun je doen als een instantie je vraagt om een geneeskundige verklaring?

  • Je kunt navragen hij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of je kunt volstaan met een verklaring van jezelf over jouw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
  • Je kunt jouw arts vragen om een afschrift van je medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over jouw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van jouw gezichtsvermogen etc) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.

Je kunt je voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij je niet onder behandeling staat. Deze kan met jouw toestemming ook feitelijke informatie over jouw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie hij zijn/haar beoordeling betrekken.